Elektromaterijal

ROBNE GRUPE

  • KABELI
  • SKLOPNA TEHNIKA
  • RAZDJELNICI I ORMARI
  • PARLAFONIJA
  • VIDEONADZORI
  • VATRODOJAVNI SITEMI
  • PROTUPANIČNE CENTRALE
  • PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI
  • ELEKTRIČNI ALATI
  • CS CIJEVI I KANALI
Grad Telefon Fax E-mail
Solin +385 21 203 622 +385 21 203 694 gradja.elektro@gmail.com
Dubrovnik +385 20 441 132 +385 20 485 678 gradja.elektro@gmail.com
Hvar +385 21 717 602 +385 21 717 603 gradja.hvar@gmail.com
Opuzen +385 20 672 822 +385 20 672 801 gradja.elektro@gmail.com
Rijeka +385 51 660 822 +385 51 660 824 gradja.ri.elektro@gmail.com
Zadar +385 23 344 922 +385 23 344 921 gradja.elektro@gmail.com
Šibenik +385 22 311 745 +385 22 311 760 gradja.elektro@gmail.com

Naši prodajni centri