Građevinski materijal

ROBNE GRUPE

 • CEMENT - PJESAK
 • ŽBUKE - MORTOVI
 • OPEKE
 • CRIJEPOVI
 • REZANA GRAĐA
 • ARMATURNO ŽELJEZO
 • IZOLACIJA
 • GIPS PLOČE
 • DIMNJACI
 • CRNA METALURGIJA
 • BETONSKA GALANTERIJA
Grad Telefon Fax E-mail
Solin +385 21 203 638 +385 21 203 695 gradja.gradjevina@gmail.com
gradja.sogradjevina@gmail.com
Dubrovnik +385 20 441 145 +385 20 441 146 gradja.dugradjevina@gmail.com
Hvar +385 21 765 503 +385 21 717 602 gradja.hvar@gmail.com
Opuzen +385 20 672 838 +385 20 672 801 gradja.opgradjevina@gmail.com
Rijeka +385 51 660 838 +385 51 660 895 gradja.rigradjevina@gmail.com
Zadar

+385 23 344 936

+385 23 344 938

+385 23 344 954 gradja.zdgradjevina@gmail.com
Šibenik +385 22 311 756 +385 22 311 760 gradja.sigradjevina@gmail.com

Naši prodajni centri