Vodomaterijal

ROBNE GRUPE:

  • CIJEVI
  • VENTILI
  • SLAVINE
  • FITINZI
  • OKITENI
  • PUMPE
  • ŠAHTE
  • CJEVAŽA ZA KLIMATIZACIJU
  • CENTRALNO GRIJANJE
Grad Telefon Fax E-mail
Solin +385 21 203 621 +385 21 203 692 gradja.voda@gmail.com
Dubrovnik +385 20 441 131 +385 20 485 678 gradja.voda@gmail.com
Hvar +385 21 717 602 +385 21 717 603 gradja.hvar@gmail.com
Opuzen +385 20 672 819 +385 20 672 801 -
Rijeka +385 51 660 825 +385 51 660 824 gradja.ri.voda@gmail.com
Zadar +385 23 344 924 +385 23 344 921 -
Šibenik +385 22 311 746 +385 22 311 760 -

Nema unešenih partnera!

Naši prodajni centri