Vranjički put 2, Solin OTVORENO OD 07:00 DO 20:30

Crna metalurgija

Metalurgija se bavi proizvodnjom metalnih legura. Po vrsti metala koji se proizvode dijeli se na crnu (dobivanje željeza i čelika) i metalurgiju obojenih metala (dobivanje svih ostalih metala). Vrlo je široka primjena konstrukcijskih čeličnih proizvoda u raznim industrijama. Limovi, cijevi, nosači i profili osnovni su dijelovi različitih strojeva, konstrukcije, namještaja, različitih uređaja i tako dalje.

Konstrukcijski se čelici primjenjuju i kod izrade konstrukcijskih dijelova strojeva i uređaja, primjerice za izradu zupčanika, osovina, vratila, vijaka, poklopaca, ventila, kućišta, nosača opruga i tako dalje. 

Trebali bi imati visoku granicu razvlačenja i čvrstoću pri povišenim temperaturama, ali i zadovoljavajuću dinamičku izdržljivost. Moraju biti otporni na koroziju i trošenje te lako zavarljivi i skloni hladnom oblikovanju.

U kategoriji crne metalurgije postoje alatni čelici, čelici za cementaciju, čelici za poboljšanje, limovi za poboljšanje itd.  Alatni čelici se, primjerice, koriste za izradu alata, oni za cementiranje su konstrukcijski čelici kojima se nakon obrade odvajanjem čestica pougljičava rubni sloj, a čelici za poboljšanje se upotrebljavaju za izradu konstrukcijskih dijelova koji če biti izloženi velikim naprezanjima i teretima.

Sama ova podjela nam dokazuje da metalurgija nije nimalo jednostavna znanost. Važno je odabrati kvalitetne legure kojima ćete moći dati svoje povjerenje, a njih ćete najsigurnije pronaći u ovlaštenim prodavaonicama.

U našoj ponudi možete pronaći širok spektar kvalitetnih proizvoda: kvadratne, okrugle i pravokutne čelične cijevi različitih dimenzija i dužina za sve bravarske radove i opću namjenu; pocinčane limove u pločama raznim debljina, kao i kutna željeza različitih dimenzija. U online ponudi, ali i u poslovnicama također možete pronaći i plosnate čelike za sve vaše radove.

S povjerenjem odaberite proizvode iz našeg širokog spektra te si na taj način osigurajte sigurne i kvalitetne materijale s kojima će svaki radovi proteći bez poteškoća.