Vranjički put 2, Solin OTVORENO OD 07:00 DO 20:30

Porobeton

Otprilike 20-ih godina prošlog stoljeća osmišljen je materijal koji u isto vrijeme ima kvalitete drveta i sintetskih građevinskih materijala poput betona. Naziv porobeton dobio je zbog količine rupica u sebi, a moglo bi ga se smatrati i prozračnim betonom. Radi se o materijalu puno lakšem od klasičnog betona, pjenaste strukture i sa širokom uporabnom vrijednošću.

Porobeton se primarno koristi u građevini, kako za unutrašnje, tako i za vanjske konstrukcije. Ima izrazito dobru nosivost, ali i mnoga druga svojstva koja ga čine obuhvatnijim od alternativnih materijala. Porobeton je dobar toplinski, ali i zvučni izolator. Osim toga, protupožaran je zahvaljujući svojem betonskom sastavu.

Moguće ga je nabaviti u obliku gotovih blokova ili smjese koju je potrebno pripremiti, a kategorijski spada pod građevinske blokove.

Zahvaljujući mnogobrojnim porama, porobeton je pet puta lakši od običnog betona te ga je utoliko lakše i obrađivati. Budući da neka svojstva dijeli s drvetom, moguće ga je obrađivati i s drvodjelskim alatima. Iako je porobetonom lakše manipulirati nego običnim, lako ga je i oštetiti pri postavljanju pa je potrebna viša stručnost.

Iako je puno lakši od običnog betona, ima snažnu izdržljivost i može se koristiti u gradnji višekatnica visine do 3 kata.

Mjehurići zraka koji se nađu u rupicama porobetona osiguravaju izolacijska svojstva ovog materijala. Ono što ga čini posebnim jest to da u isto vrijeme služi kao potporanj i izolacija pa korištenjem porobetona možete zamijeniti alternativne materijale. Iz tog se razloga koristi u područjima s velikim temperaturnim oscilacijama.

Uz građevinske koristi, porobeton je značajan i po svojoj ekološkoj prihvatljivosti. Svi koraci proizvodnje i razgradnje ovog materijala su ekološki efikasni te troše puno manje resursa od izrade drugih građevinskih materijala. Prednost je i što se svi nusprodukti proizvodnje ili procesa obrade mogu iznova koristiti u proizvodnji drugih blokova porobetona.