Vranjički put 2, Solin ZATVORENO

Priprema i obrada parketa