Vranjički put 2, Solin OTVORENO OD 07:00 DO 20:30

Mort za zidanje i beton

U današnje vrijeme se za zidanje građevina koriste različiti materijali. Međutim, unatoč svim današnjim novitetima, i dalje se najviše gradi s opekom koja se smatra najpouzdanijom. Kao vezivno sredstvo su se ranije najviše koristili blato, glina, gips ili vapno te njihove međusobne mješavine, a danas ljudi najviše posežu za vapnom ili cementom.

Vrlo važan element gradnje je mort za zidanje koje se u današnje vrijeme dobio na velikoj popularnosti budući da vrlo lako povezuje elemente te ima visok stupanj adhezije. Mort je zapravo vezivni materijal koji se dobiva miješanjem nekog osnovnog veziva, primjerice cementa ili vapna, vode i nekog agregata, primjerice pijeska. 

Mortovi se dijele na tri skupine. Prvu skupinu predstavljaju mortovi za unutarnje zidove, tzv. vapneni mortovi, drugu skupinu čine mortovi za građevinske dijelove koji su izloženi vlazi ili većem opterećenju, odnosno vapneno-cementni mortovi, a postoje i mortovi za jako opterećene zidove, odnosno cementni mortovi.

Najpopularnija vrsta morta koja se koristi za polaganje cigle je sigurno cementni mort, za koji se koriste obični cement te pijesak srednje frakcije. Prednosti ove vrste morta su izdržljivost, snaga, otpronost na vodu i vlagu te razvoj gljivica, kao i brzo stvrdnjavanje. Osim ove vrste, za zidanje se mogu koristiti i vapneno-cementni mortovi, ali i cementne žbuke.

Prije bilo kakve gradnje vrlo je važno procijeniti sastav smjese za zidanje, primjerice omjer pijeska i cementa, vapna, vode i ostalih komponenti kako biste dobiti visokokvalitetni sastav koji će vam onda definitivno osigurati stabilnost strukture.