Vranjički put 2, Solin OTVORENO OD 07:00 DO 20:30
Besplatna dostava za sve narudžbe preko 150 eura, do 40 kg težine!

Kontakti po centrima

PC SOLIN – Vranjički put 2, 21210 Solin

ODJELTELEFONMAIL
Alati021 203 626gradja.alati@gmail.com
Boje i lakovi021 203 624 gradja.boje@gmail.com
Domaćinstvo021 203 633gradja.domacinstvo@gmail.com
Elektromaterijal021 203 622gradja.elektro@gmail.com
Građevinski materijal021 203 638gradja.gradjevina@gmail.com
Keramika i sanitarije021 203 631gradja.keramika@gmail.com
Kućanski uređaji021 203 627gradja.bijelatehnika@gmail.com
Rasvjeta021 203 623gradja.rasvjeta@gmail.com
Stolarija021 203 629gradja.stolarija@gmail.com
Vijci,Brave i okovi021 203 625gradja.vijci@gmail.com
Vodomaterijal 021 203 621gradja.voda@gmail.com

PC DUBROVNIK – Don Marina Beusana 6, 20207 Mlini

ODJELTELEFONMAIL
Alati020 441 136gradja.dualati@gmail.com
Boje i lakovi020 441 134gradja.boje.du@gmail.com
Domaćinstvo020 441 142gradja.dudomacinstvo@gmail.com
Elektromaterijal020 441 132gradja.voda.du@gmail.com
Građevinski materijal020 441 145gradja.dugradjevina@gmail.com
Keramika i sanitarije020 441 141gradja.dukeramika@gmail.com
Kućanski uređaji020 441 137gradja.btdubrovnik@gmail.com
Rasvjeta020 441 133gradja.rasvjeta.du@gmail.com
Stolarija020 441 143gradja.dustolarija@gmail.com
Vijci,Brave i okovi020 441 135gradja.duvijci@gmail.com
Vodomaterijal020 441 131gradja.voda.du@gmail.com

PC RIJEKA – Kukuljanovo 450, 51223 Škrljevo

ODJELTELEFONMAIL
Alati051 660 826p.c.gradja.alati.ri@gmail.com
Boje i lakovi051 660 825gradja.riboje@gmail.com
Domaćinstvo051 660 836gradja.ridomcinstvo@gmail.com
Elektromaterijal051 660 822gradja.ri.elektro@gmail.com
Građevinski materijal051 660 838gradja.rigradjevina@gmail.com
Keramika i sanitarije051 660 831gradja.rikeramika@gmail.com
Kućanski uređaji051 660 827gradja.btrijeka@gmail.com
Rasvjeta051 660 823gradja.rirasvjeta@gmail.com
Stolarija051 660 829gradjaristolarija@gmail.com
Vijci,Brave i okovi051 660 825gradja.okovi@gmail.com
Vodomaterijal051 660 825gradja.ri.voda@gmail.com

PC ZADAR – Put Matijaševe ograde bb, 23000 Zadar

ODJELTELEFONMAIL
Alati023 344 926gradjazd.alati@gmail.com
Boje i lakovi023 344 924gradjabojezd@gmail.com
Domaćinstvo023 344 931gradja.zdkeramika@gmail.com
Elektromaterijal023 344 922elektrogradazd@gmail.com
Građevinski materijal023 344 936gradja.zdgradjevina@gmail.com
Keramika i sanitarije023 344 931gradja.zdkeramika@gmail.com
Kućanski uređaji023 344 927tvakustikazadar@gmail.com
Rasvjeta023 344 923rasvjeta.zadar@gmail.com
Stolarija023 344 929gradjazdstolarija@gmail.com
Vijci,Brave i okovi023 344 924okovi.vijci.zd@gmail.com
Vodomaterijal023 344 922zdvodomaterijal@gmail.com

PC ŠIBENIK – Žaborička 1, 22000 Šibenik

ODJELTELEFONMAIL
Alati022 311 746gradja.sibenik@gmail.com
Boje i lakovi022 311 746gradja.bojesi@gmail.com
Domaćinstvo022 311 745gradja.sibenik@gmail.com
Elektromaterijal022 311 745gradja.sibenik@gmail.com
Građevinski materijal022 311 755gradja.sigradjevina@gmail.com
Keramika i sanitarije022 311 745gradja.sibenik@gmail.com
Kućanski uređaji022 311 745tvakustikasibenik@gmail.com
Rasvjeta022 311 745gradja.sibenik@gmail.com
Stolarija022 311 756gradja.sibenik@gmail.com
Vijci,Brave i okovi022 311 746gradja.sibenik@gmail.com
Vodomaterijal022 311 746gradja.sibenik@gmail.com

PC HVAR – ST-Maestral, Put križa 8, 21460 Stari Grad, Hvar

ODJELTELEFONMAIL
Alati021 717 602gradja.hvar@gmail.com
Boje i lakovi021 717 602gradja.hvar@gmail.com
Domaćinstvo021 717 602gradja.hvar@gmail.com
Elektromaterijal021 717 602gradja.hvar@gmail.com
Građevinski materijal021 717 602gradja.hvar@gmail.com
Keramika i sanitarije021 717 602gradja.bthvar@gmail.com
Kućanski uređaji021 717 602gradja.bthvar@gmail.com
Rasvjeta021 717 602gradja.hvar@gmail.com
Stolarija021 717 602gradja.hvar@gmail.com
Vijci,Brave i okovi021 717 602gradja.hvar@gmail.com
Vodomaterijal021 717 602gradja.hvar@gmail.com

PC OPUZEN – Jasenska bb, 20355 Opuzen

ODJELTELEFONMAIL
Alati020 672 824gradja.opuzen@gmail.com
Boje i lakovi020 672 823gradja.opuzen@gmail.com
Domaćinstvo020 672 826gradja.opdomacinstvo@gmail.com
Elektromaterijal020 672 822gradja.elektroopuzen@gmail.com
Građevinski materijal020 672 838gradja.opgradjevina@gmail.com
Keramika i sanitarije020 672 831gradja.opkeramika@gmail.com
Kućanski uređaji020 672 826tvakustikaopuzen@gmail.com
Rasvjeta020 672 832gradja.opuzen@gmail.com
Stolarija020 672 829gradja.opuzen@gmail.com
Vijci,Brave i okovi020 672 824gradja.opuzen@gmail.com
Vodomaterijal020 672 822gradja.voda.opuzen@gmail.com

WEBSHOP – Internet trgovina

webshop@gradja.hr