Vranjički put 2, Solin ZATVORENO

Cijevi

Među mnogobrojnim elementima crne metalurgije, ističu se cijevi. One su nezamjenjiv dio mnogih konstrukcija te cjelini daju čvrstoću i stabilnost. Njihova važnost uvjetuje i koji se materijali koriste u izradi cijevi. Najčešće su cijevi od nehrđajućeg čelika i željeza, a napravljene su tako da istovremeno izdrže vanjsku opterećenost i unutarnji pritisak.

Najizdržljivije čelične cijevi imaju visok postotak ugljika te su nehrđajuće. Osim po sastavu, može ih se podijeliti i po načinu izrade na one sa šavom (zavarene) i one bez šava. Čelične cijevi sa šavom mogu se modificirati za posebne potrebe prostora, dok su one bez šava standard u građevini.

Bešavne cijevi bolja su opcija kad je važno da sadržaj cijevi ne iscuri van kao što je slučaj kod upotrebe kemikalija ili u izradi vodovoda. Osim po načinu izrade, čelične cijevi dijelimo i po obliku te promjeru. 

Osnovni tipovi su kvadratne, okrugle i pravokutne cijevi. Kvadratne i pravokutne cijevi najčešće služe kao potporanj te se koriste u nosivim metalnim konstrukcijama. Općenito im je svrha učvršćivanja i podupiranja postojeće konstrukcije. Okrugle cijevi često služe za prijenos nekog materijala, bilo u građevini ili industriji. Budući da je čelik izrazito otporna tvar, fluidi koji teku kroz okrugle cijevi mogu biti različitog sastava.


Primjena čeličnih cijevi


Primjena nehrđajućih čeličnih cijevi široka je i nezamjenjiva. Koristeći ih u završnim fazama gradnje, cijevi mogu ojačati bilo koju konstrukciju i osigurati joj duži životni vijek. Kvalitetna čelična cijev može opstati i do 100 godina. Osim kao nevidljiva potpora, ove se cijevi koriste u izradi vodovoda i prijenosu različitih tekućina za što su pogodne zahvaljujući svojim nehrđajućim svojstvima.

Važnu ulogu igraju u strojarstvu i izradi različite industrijske opreme. U slučajevima kad je bitno da alat bude izdržljiv jer služi za izradu drugog tereta, bešavne čelične cijevi idealna su opcija. U našoj ponudi možete naći širok izbor čeličnih cijevi različitog oblika i promjera za sve svrhe.