Vranjički put 2, Solin OTVORENO OD 07:00 DO 20:30

Kitovi za drvo

Kada je riječ o drvenim materijalima, vrlo lako može doći do oštećenja, kao što su napuknuća, udubljenja ili oštećenja, a i sam sirovi materijal može imati ovakve nedostatke koji mogu dovesti do nepovoljnog izgleda finalnog proizvoda. Kitovi za drvo savršeno su i jednostavno rješenje za ovakve situacije.

Na tržištu su dostupni različiti kitovi za drvo koji mogu popraviti različite sitne nedostatke na drvenim materijalima i površinama i pomoći vam da postignete glatku i besprijekornu završnu obradu drvenog materijala. Ovisno o odabiru vrste kita, točnije o nedostatku u drvenom materijalu, moguće je sanirati manje greške i oštećenja, kao i duboke ogrebotine i pukotine.

COLOR kitovi za drvo odlični su za popravljanje nedostataka na površinama od drva koje su izložene utjecaju vanjskih uvjeta, kao što su prozori i vrata. Upotrebljavaju se za manje nedostatke i pogodni su za daljnju obradu poput brušenja i nanošenja drugih premaza

Kako bi postigli što bolje rezultate, u ponudi možete pronaći i različite nijanse kitova za drvo kako bi boja što bolje odgovara vrsti drveta, ako planirate koristiti transparentne premaze u naknadnoj obradi. 

Osim visine oštećenja, prije odabira kita pažljivo pročitajte upute i uvjete korištenja, kako bi znali da li je kit pogodan za vanjsku ili unutarnju upotrebu, smije li se koristit za površine koje dolaze u dodir s hranom ili koji koriste djeca, koja je brzina sušenja i kompatibilnost sa drugim proizvodima.