Vranjički put 2, Solin ZATVORENO

Visokotlačne (2 cijevi -VT)