Vranjički put 2, Solin OTVORENO OD 07:00 DO 20:30

Izgradnja fotonaponske elektrane GRAĐA KUKULJANOVO 1

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020
Dana 01.08.2018. tvrtka GRAĐA d.d. započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane GRAĐA KUKULJANOVO 1 za vlastite potrebe. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane GRAĐA KUKULJANOVO 1 za vlastitu potrošnju snage 682,8 kW, koja se sastoji od 2595 modula snage 305 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za vlastite potrebe dobivati iz OIE.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 1.296.610 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 914.519 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 70,53%, te će smanjenje CO2 iznositi 89,72 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bilanci tvrtke GRAĐA d.d. će iznositi 70,53%.

Ukupna vrijednost projekta: 6.048.251,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 3.722.000,60 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2018. – 01.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Ivana Gilić , gradja.tajnica@gmail.com , +385 021 203 601

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.